บริการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้า

บริการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้า

เพราะเรารู้ว่าเมื่อคุณซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณย่อมคาดหวังว่าสินค้าจะมีความทนทาน โดยเราพร้อมที่จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการชำรุด เสียหาย การรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เราคิดถึงลูกค้าเป็นสำคัญ

เป็นเรื่องปกติที่เมื่อลูกค้าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า จะมีการรับประกันเพียง 1 ปี แต่โดยส่วนใหญ๋เมื่อซื้อสินค้าลูกค้าย่อมคาดหวังว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีความทนทาน ใช้ได้นานและอาจต้องพบกับความผิดหวังเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเสีย

เราจึงพร้อมเสนอการรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะขยายระยะเวลาการรับประกันต่อจากผู้ผลิต โดยขยายระยะเวลาเพิ่มอีก 1 ปี หรือ 2 ปีซึ่งสินค้าจะได้รับการคุ้มครองพื้นฐานเหมือนเดิมทุกประการ

ปัจจุบันเราได้ทำงานหุ้นส่วนทางธุรกิจในหลายๆด้าน ที่พร้อมจะเสนอการรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ผู้ผลิตที่ต้องการที่จะขยายระยะเวลาการรับประกัน แต่ไม่ต้องการที่จะรับภาระค่าใช้จ่าย ร้านค้าปลีกที่ต้องการสร้างความแตกต่างเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า หรือ บริษัทที่เกี่ยวกับโทรคมนาคมที่ต้องการจะขยายเวลารับประกันมือถือเพิ่มขึ้น เป็นต้น

การรับประกันจะครอบคลุมการซ่อมและการทดแทนสินค้าตัวใหม่ โดยเราพร้อมบริการในขั้นตอนต่างๆของการเคลมประกัน สำหรับสินค้าที่น้ำหนักเกิน 10กิโลกรัม เราพร้อมส่งช่างเทคนิคไปยังที่พักอาศัยของลูกค้าเพื่อดำเนินการซ่อมเครื่องในเบื้องต้น แต่หากไม่สามารถแก้ไขได้เราก็พร้อมบริการส่งเครื่องไปยังศูนย์ซ่อมที่อยู่ใกล้เคียง

สำหรับสินค้าที่พกพาได้ ลูกค้าสามารถนำสินค้าไปซ่อมยังศูนย์บริการเพื่อดำเนินการซ่อม แก้ไข ภายใต้ระยะเวลารับประกันต่อไป


ร่วมงานกับเราเพื่อขยายระยะเวลารับประกันสินค้า เพื่อเพิ่มประโยชน์ยังธุรกิจของคุณเช่น

- เพิ่มจำนวนของลูกค้าให้มากขึ้น

- สร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้เพิ่มขึ้น

- สร้างโอกาสทางการขาย ซึ่งรวมไปถึงส่วนแบ่งจากยอดขายที่จะเข้าสู่มือคุณ

หากคุณสนใจในธุรกิจขยายระยะเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้า เราพร้อมตอบคำถามคุณเมื่อคุณโทรหาเรา